Система підтримки прийняття управлінських рішень харчового підприємства з використанням методів інтелектуального аналізу даних

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Планування виробництва українського харчового підприємства неможливе без застосування систем підтримки прийняття управлінських рішень (Сі И IP). В сучасному інформаційному просторі такі системи зазнають швидкого розвитку: вони виконують не тільки облікову і традиційну функцію роботи зі звітною документацією, але й інтегрують у свій склад засоби підтримки прийняття управлінських рішень на основі багатовимірного та інтелектуального аналізу даних. Production Planning Ukrainian food business is impossible without the use of decision making support (C s IP). In today's information space such systems undergo rapid development: they do not just traditional accounting function and work with records, but also integrates in its membership a means to support management decisions based on multidimensional and data mining.

Опис

Ключові слова

харчові підприємства, інтелектуальний аналіз даних, управлінські рішення, food company, data mining, management decisions, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Мякшило, О. М. Система підтримки прийняття управлінських рішень харчового підприємства з використанням методів інтелектуального аналізу даних / О. М. Мякшило, О. В. Харкянен // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 734-735.