Ріст парової бульбашки з урахуванням нерівноважного випаровування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Отримані аналітичні залежності, які описують динаміку росту парових бульбашок при одночасному врахуванні всіх основних факторів, що визначають процес кипіння: теплообмін, інерцію рідини і нерівноваженість випаровування.
Analytical dependences, which describe the dynamics of growth of steam bubbles at the simultaneous account of all of basic factors which determine a boiling process, are got: heat exchange, inertia of liquid and no equiponderate evaporation.

Опис

Ключові слова

парова фаза, steam phase, теплообмін, рівноважне випаровування, бульбашка, heat exchange, equiponderate evaporation, bubble, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Кулінченко, В. Р. Ріст парової бульбашки з урахуванням нерівноважного випаровування / В. Р. Кулінченко, В. Л. Зав'ялов // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2005. – № 16. – С. 164–166.

Зібрання