Концепція створення національної багаторівневої сертифікації біологічних та біологізованих сільськогосподарських виробництв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведена класифікація агротехнологій за інтенсивністю їхнього впливу на агробіоценози. Запропонована концепція створення національної багаторівневої сертифікації біологічних виробництв, яка базується на використанні ценологічного підходу та оцінці комплексного застосуванні біотехнологічних альтернатив. The resulted classification of agrotechnologies on intensity of their influence on agrobiocenoses. The proposed concept of creating a national multi-level certification of biological production, based on the use of the pricing approach and evaluation of the integrated application of biotechnological alternatives.

Опис

Ключові слова

біологічне виробництво, система сертифікації, агробіоценози, класифікація агротехнологій, biological production, system of certification, agrobiotsenozi, classification of agrotehnologiy

Бібліографічний опис

Концепція створення національної багаторівневої сертифікації біологічних та біологізованих сільськогосподарських виробництв / Крутякова В. М., В. І. Бельченко, М. Л. Новохацький та ін. // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. - 2017. – Вип. 21 (35). – С. 200-208.

Зібрання