Удосконалення технології сухої мадери

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, виноматеріал, фенольні речовини, мадера, wine, phenolic substances, madeira

Бібліографічний опис

Якшина, Л. О. Удосконалення технології сухої мадери / Л. О. Якшина, Р. Б. Кушхова / Розроблення, дослідження і створення продуктів функціонального харчування, обладнання та нових технологій для харчової і переробної промисловості : 69-та наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів, 22 – 24 квітня 2003 р. – К. : НУХТ, 2003. – Ч. 2. - С. 17.