Доцільність облаштування зарядних станцій для електромобілів при готельних підприємствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У теперішній час тренд на екологічний продукт став актуальним у будь-якій сфері, не виключення і готельне господарство. Щоб відповідати цій тенденції, готельний бізнес повинен розширювати свої послуги. І однією з таких є облаштування заправних станцій для електромобілів поруч з готельним підприємством, що не лише буде відповідати вимогам часу, але й допоможе збільшити прибуток.Currently, the trend for an ecological product has become relevant in any area, and the hotel industry is no exception. To keep up with this trend, the hospitality business must expand its services. And one of these is the arrangement of filling stations for electric vehicles near the hotel, which will not only meet the requirements of the time, but will also help increase profits.

Опис

Ключові слова

готель, зарядні станції, інновації, hotel, innovation, charging stations, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Лакома, К. М. Доцільність облаштування зарядних станцій для електромобілів при готельних підприємствах / К. М. Лакома, Т. А. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 274.