Спосіб виробництва фаршевих консервів (Деклараційний патент на винахід № 70671)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено спосіб виробництва фаршевих консервів, який відрізняється тим, що на стадії підготовки основної сировини м’ясна сировина та підготовлений білково-жировий стабілізатор подрібнюються на вовчку з подальшим складанням і подрібненням фаршу в кутері, під час якого вносять функціональні добавки і спеції. A method of production of minced canned food, which is characterized by the fact that at the stage of the main raw meat raw and prepared protein and fat stabilizer is ground in a meat grinder with further preparation and grinding meat cutter in, during which make functional additives and spices.

Опис

Ключові слова

фарш, функціональні добавки, консерви, м’ясна сировина, білково-жировий стабілізатор, stuffing, functional additives, canned food, meat raw materials, protein and fat stabilizer, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на винахід № 70671 UA, А23L1/31. Спосіб виробництва фаршевих консервів / Пасічний В. М., Сабадаш П. М., Жук І. З., Кремешна І. В., Венглюк Ю. П. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № 20031212086 ; заявл. 23.12.2003 ; опубл. 15.10.2004, Бюл. № 10, 2004 р.

Зібрання