Проблеми розвитку підприємств хлібопекарської галузі України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Хлібопекарська галузь належить до найважливіших галузей харчової промисловості, особливо з позиції забезпечення продовольчої безпеки країни. В 2010 році обсяг реалізації хліба і хлібобулочних виробів становив 7907,4 млн.грн., що складає 4,1% від всього обсягу реалізації харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів. Bakery industry is one of the most important sectors of the food industry, especially from the standpoint of food security country. In 2010, sales of bread and bakery products was 7907.4 mln., Accounting for 4.1% of total food sales products, beverages and tobacco products.

Опис

Ключові слова

харчові продукти, тютюнові вироби, хлібобулочні вироби, food products, tobacco goods, baked goods, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Бойко, І. А. Проблеми розвитку підприємств хлібопекарської галузі України / І. А. Бойко // Управління сучасним підприємством : VIII міжнародна науково-практична конференція. - К.: НУХТ, 2012. – С. 71-72.