Утилізація відходів виноробства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Охарактеризовані основні відходи виноробних заводів. До них належать вичавки, дріжджовий осад, винний камінь, виноградна лоза тощо. Ці відходи становлять екологічну проблему для підприємств. Нині мало використовуються. Запропоновані технології їх утилізації. Author examined the main waste wineries . These include pomace, yeast sediment, cream of tartar, vine, etc. These wastes pose an ecological problem for enterprises. Now little used. The proposed technology for their utilization.

Опис

Ключові слова

виноробна промисловість, відходи, утилізація, wine industry, waste disposal, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Семенова, О. І. Утилізація відходів виноробства / О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, І. Ю. Похітенко // Vedecky prumysl evropskeho kontinentu – 2013 : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 27.11 – 5.12.2013 р. – Praha, 2013. – Dil 29. - С. 42–43.