Барвник харчовий з червоного буряка (Патент на корисну модель № 47540)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Барвник харчовий з червоного буряка містить екстракт червоного буряка, лимонну кислоту, аскорбінову кислоту. A food grade dye of beetroot contains beetroot extract, citric acid, ascorbic acid.

Опис

Ключові слова

барвник, буряк, лимонна кислота, аскорбінова кислота, dye, beetroot, citric acid, ascorbic acid, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 47540 U Україна, C 09 B 61/00. Барвник харчовий з червоного буряка / Ключко О. І., Попова Н. В., Бандуренко Г. М. ; НУХТ. — № u200908752 ; заявл. 20.08.2009 ; опубл. 10.02.2010, Бюл. № 3, 2010.

Зібрання