Лінія виробництва купажу на основі збродженого яблучного соку ( патент на корисну модель №46143)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Лінія виробництва купажу на основі збродженого яблучного соку, яка складається з послідовно встановлених збірників спирту, води, збродженого соку, декантатора, фільтрпреса, купажного чана, збірників: мірника і осаду, піщаного фільтра, відцентрового насоса, яка відрізняється тим, що після збірника збродженого яблучного соку, встановлюється адсорбер з паровою сорочкою і перемішуючим пристроєм. Production line by blending fermented apple juice, which consists of series arranged collections of alcohol, water, fermented juice decanter, filters, blending vat collections: measuring device and sediment, sand filter, centrifugal pump, characterized in that, after the collection of fermented apple juice is set adsorber with steam jacket and a stirrer.

Опис

Ключові слова

купаж, адсорбер, яблучний сік, купаж, адсорбер, blend, adsorber, apple juice, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 46143 U МПК , С12G 3/04, C12H 1/02 : Лінія виробництва купажу на основі збродженого яблучного соку / Матко С. В., Мельник Л. М.; Власник: Національний університет харчових технологій; заявл. 16.06.2009; опубл.10.12.2009, Бюл. № 23

Зібрання