Загадкова «Смaглява леді» 130-го шекспірівського сонета

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті з позицій мовностилістичного та літературознавчого аналізу розглянуто архітвір В. Шекспіра – сонет 130-й «My mistress’ eyes are nothing like the sun» у порівнянні з його українськими перекладами. Автор, уживаючи низку художніх прийомів, що їх пізніше буде схарактеризовано терміном «романтична іронія», послідовно руйнує ілюзію «ідеального образу» коханої жінки в сучасній йому інтимній ліриці, та водночас створює новітню парадигму цього образу – саме через застосування слів загальновживаних, подеколи й просторічних. Отже, у статті показано, як досягнення цієї мети відбито в українських перекладах вірша.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, поезія, сонет, творчість В. Шекспіра, інтимна лірика, іронія, поетична лексика, переклад, поэзия, творчество У. Шекспира, интимная лирика, ирония, поэтическая лексика, перевод, poetry, sonnet, works by W. Shakespeare, intimate lyrics, irony, poetic lexicon, translation

Бібліографічний опис

Науменко, Н. В. Загадкова «смаглява леді» 130-го Шекспірівського сонета / Н. В. Науменко // Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Серія : Філологічна. – Вип. 64. – Ч. 2. – Острог : Вид-во НаУОА, 2017. – С. 45-48.

Зібрання