Спосіб виробництва картоплі, тушкованої з грибами (Патент на корисну модель № 104273)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва картоплі, тушкованої з грибами, включає підготовку сировини, змішування картоплі, грибів, моркви, цибулі, томатного пюре, рослинної олії, солі, цукру, борошна, перцю, підігрівання суміші, фасування, закупорювання, стерилізацію та охолодження. При цьому підготовлені овочі бланшують у розчині натрієвої солі аскорбінової кислоти концентрацією 0,01-0,05 % при температурі 85-100 °C протягом 1-7 хвилин, сушать до вмісту сухих речовин 40-60 %, після чого отримані напівфабрикати направляють на змішування. The method of production of potatoes, stewed with mushrooms, includes training materials, mixing potatoes, mushrooms, carrots, onion, tomato puree, vegetable oil, salt, sugar, flour, pepper, heating the mixture, filling, sealing, sterilization and cooling. This blanshuyut prepared vegetables in a solution of sodium salt of ascorbic acid concentration 0,01-0,05% at 85-100 ° C for 1-7 minutes, until dry solids content of 40-60%, then got sent to the mixing semi.

Опис

Ключові слова

картопля, гриби, сушіння, аскорбінова кислота, potatoes, mushrooms, drying, ascorbic acid, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель №104273 UA, А23L 1/212, А23L 1/28, А23L 1/01. Спосіб виробництва картоплі, тушкованої з грибами / Бандуренко Г. М., Бессараб О. С., Левківська Т. М., Писарєв М. Г., Карпік Л. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2015 05691 ; заявл. 09.06.2015 ; опубл. 25.01.2016, Бюл. № 2.

Зібрання