Наукові основи розроблення оздоровчих продуктів на основі мінералізованої зернової сировини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Робота присвячена з'ясуванню можливостей максимального накопичення в рослинах мінеральних сполук у процесі пророщування. Встановлено, що в процесі пророщування зерна відбувається біотрансформація мінеральних елементів живильного середовища з неорганічної форми в органічну. Висока біодоступність та мінімальна токсичність отриманих органічних форм мінеральних елементів визначають доцільність та перспективність широкого використання пророщеного таким чином зерна у складі біологічно активних добавок до їжі та спеціальних продуктів профілактичного призначення.
The work is devoted to the possibilities of maximum accumulation in plants mineral compounds during germination. Found that in the process of sprouting grain is biotransformation of mineral nutrient elements in inorganic forms in organic. High bioavailability and minimal toxicity derived organic forms of mineral elements determine the feasibility and promise widespread use sprouted grain so as part of biologically active food additives and special products prophylactic.

Опис

Ключові слова

зернова сировина, мінеральні елементи, біотрансформація, біодоступність, оздоровчі продукти, grain raw materials, mineral elements, biotransformation, bioavailability, wellness products, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Сімахіна, Г. О. Наукові основи розроблення оздоровчих продуктів на основі мінералізованої зернової сировини / Г. О. Сімахіна, О. А. Штанько, А. О. Островська, Т. І. Миколів // Нові технологи та технічні рішення в харчовій та переробній промисловості : сьогодення і перспективи : матеріали IX Міжнар. наук.-техн. конф., 17–19 жовтня 2005 р. – К. : НУХТ, 2005. – Ч. II. – C. 5.