Рішення транспортної задачі на графах засобами MS Excel

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто ефективне розв’язування задачі оптимізації на графах з використанням надбудови MS Excel «Пошук рішення». Considered an effective solution to the optimization problem on graphs using MS Excel add-ins "Finding solutions".

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки, теорія графів, математична модель, задача пошуку мінімального маршруту, graph theory, mathematical model, problem of finding the shortest route

Бібліографічний опис

Сєдих, О. Рішення транспортної задачі на графах засобами MS Excel / О. Сєдих, А. Овчарук // Інформаційні технології — 2015 : збірник тез ІІ Української конференції молодих науковців, 28–29 травня 2015 р. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 145–147.