Структурні та морфологічні особливості нанорозмірних електролітичних композитів W|WC|C

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The work presents the results of the investigation of the chemical and phase compositions, morphological and structural features of composite W|WC|C carbon nanomaterials obtained by electrolysis in chloride melts under the excess pressure of carbon dioxide at temperatures of 550 – 850 °C. У роботі представлені результати дослідження хімічного і фазового складів, морфологічних і структурних особливостей вуглецевих композитних W|WC|C наноматеріалів, отриманих електролізом хлоридних розплавів під надлишковим тиском вуглекислого газу при температурах 550–850 °С.

Опис

Ключові слова

electroreduction, molten salts, electrochemical synthesis, carbon nanomaterials, nano-sized powders of tungsten carbides, електровідновлення, розплави солей, електрохімічний синтез, вуглецеві наноматеріали, нанорозмірні порошки карбіду вольфраму

Бібліографічний опис

Кулешов, С. Структурні та морфологічні особливості нанорозмірних електролітичних композитів W|WC|C / С. Кулешов, І. Новоселова // Наукова конференція молодих учених ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України, 16-17 листопада 2017 р. : збірник тез доповідей. – Київ, 2017. – С. 20.