Підвищення конкурентоспроможності суб’єктів туристичного ринку засобами маркетингу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

конкурентноспроможність, туристичний ринок, засоби маркетингу, competitiveness, tourism market, means of marketing, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Івасенко, А. Підвищення конкурентоспроможності суб’єктів туристичного ринку засобами маркетингу / Н. Погуда, А. Івасенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства в ХХІ столітті : матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. - Ч. 3. – С. 350.