Спосіб виробництва твердого сиру, що самопресується (Патент на винахід №27145)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Представлено матеріали щодо новизни та права отримання патенту на використання способу виробництва сирів, що самопресуються, з біологічною обробкою молока у сироробстві. Materials are presented in relation to a novelty and right for the receipt of patent on the use of method of production of cheeses, that selfpressed, with biological treatment of milk in the production of cheese.

Опис

Ключові слова

cир твердий, що самопресується, закваска ацидофільна, біологічна обробка молока, hard cheese, that selfpressed, ferment асidophilum, biological treatment of milk

Бібліографічний опис

Патент №27145 Україна, МПК А 23 С 19/00, А 23 С 19/02, А 23 С 19/32. Спосіб виробництва твердого сиру, що самопресується / Колесникова С. С. ; заявник та патентоотримувач Колесникова С. С. - № 95104481 ; заявл. 12.10.95 ; опубл. 28.02.00, Бюл. № 1.

Зібрання