Знаходження функцій множинної регресії при центральному композиційному плануванні експерименту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Центральне композиційне планування експерименту (ЦКП) набуло широкого застосування для оптимізації рецептур кондитерських виробів. Розрізняють два види ЦКП – ортогональне та рототабельне, які відрізняються кількість точок експерименту та їх взаємним розташуванням. Для аналізу результатів застосовують методи математичної статистики. Отримано математичні моделі множинної регресії І та ІІ порядку для двох та трьох факторів. Результати можна узагальнити на випадок довільної кількості факторів.

Опис

Ключові слова

рівняння регресії, три факторне моделювання, матричне рівняння, уравнение регрессии, матричное уравнение, три факторное моделирование, regression, three factorial design, matrix equation, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Зінченко, Т. В. Знаходження функцій множинної регресії при центральному композиційному плануванні експерименту / Т. В. Зінченко, Ю. В. Бондарчук // Сучасні науково – методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Всеукраїнської науково – методичної конференції, 26–27 червня 2013р. – К.: НУХТ, 2013. – С. 58-60