Спосіб виробництва цукерок з комбінованими корпусами (Деклараційний патент на винахід № 70706)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Патент на винахід. Спосіб виробництва цукерок з комбiнованими корпусами, що включає приготування цукеркових мас для оболонки та начинки. Patent for invention. Method of manufacturing chocolates Combined corps, which includes cooking candy masses for the shell and filling.

Опис

Ключові слова

гідроколоїд рослинного походження, гідроколоїд тваринного походження, цукерки, hydrocolloid vegetable, hydrocolloid animal, chocolates, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент 70706 UA, МПК3 A23G 3/00 Спосіб виробництва цукерок з комбінованими корпусами / Оболкіна В. І., Кияниця С. Г., Залевська Н. О., Лебедєва Л. М. ; Заявник і патентовласник - Національний університет харчових технологій. — № 20031212250 ; заявл. 24.12.03 ; опубл. 15.10.04 , Бюл. № 10, 2004 р.

Зібрання