Формування та розвиток конкурентних переваг хлібопекарських підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

формування конкурентних переваг, creating competitive advantages, розвиток конкурентних переваг, development of competitive advantages, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Литвинюк, О. П. Формування та розвиток конкурентних переваг хлібопекарських підприємств / О. П. Литвинюк // Участь молоді в розвитку економіки та суспільства України : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. і мол. учен., Київ, 17-19 лют. 2011 р. : тези доп. – К.: НУХТ, 2011. – Ч 3. – С. 24-25.