Спосіб виробництва варено-копчених ковбас та ковбас типу салямі (Патент на корисну модель №56646)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблена спосіб виробництва варено-копчених ковбас та ковбас типу салямі, який включає підготовку м’ясної сировини з додаванням кухонної солі, нітриту натрію, фаршескладання, наповнення оболонок фаршем, осадження, теплове оброблення, який відрізняється тим, що на стадії підготовки сировини на м'ясо додатково вводять 0,2-0,8% глюко-дельта-лактону, 1-4%сухої молочної сироватки, витримують при температурі з подальшим складанням фаршу згідно з рецептурами.

Опис

Ключові слова

ковбаса, колбаса, sausage, нітриту натрію, осадження, sodiumnitrite, deposition, gluco-delta-lactone, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Пат. 56646 А Україна, МПК(2011.01) А 23 L 3/005, А 23 В 4/005, А 23 В 7/005. Спосіб виробництва варено-копчених ковбас та ковбас типу салямі / Пасічний В.М., Басиста М.О. Проворна Т.І. Ярошевич В.І. ; заявник і патентовласник Нац. універ. харч. технологій. – № U201007202; заявл. 10.06.2010; опубл. 25.01.2011. Бюл. №2, 2011р.

Зібрання