Інституціональні проблеми розвитку корпоративного сектора

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Головним, неврегульованим досі чинником зростання обсягів рецесії національної економіки залишається недосконалість корпоративного управління. Важливою для якості корпоративного управління є структура власності, угоди із пов'язаними сторонами, прозорість та надійність аудиту, якість ради директорів. Національні аналітики більше уваги приділяють законодавчому врегулюванню таких дій топ-менеджменту як штучне запозичення або виведення активів в процесі реструктуризації, маніпулювання дивідендною політикою, розмивання ресурсів та розвиток процесів рейдерства, зростання залучення адміністративного ресурсу у вирішенні корпоративних конфліктів. The major unsettled cause of the national economic recession intensification is an imperfection of the corporate management. The structure of the ownership, the agreements between the affiliated parties, audit transparency and credibility, board of directors’ awareness are important for the corporate management quality. National analysts pay more attention to the legislative regulation of such top-management actions as artificial assets borrowing and assets stripping during reorganization, manipulation of the dividend policy, assets delusion and raid processes development, the staff involvement into the corporate conflict solutions.

Опис

Ключові слова

інституціональне середовище, the institutional environment, корпоративний сетор, corporative sektor, державне управління, public administration, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Березянко, Т. В. Інституціональні проблеми розвитку корпоративного сектора / Т. В. Березянко // Інвестиції: практика та досвід - 2009. - № 14. – С. 20-24.

Зібрання