Innovative wastewater treatment dairy

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Охарактеризовані стічні води молокозаводів. Запропоноване їх біологічне очищення у метантенку та доочищення в аеротенку. Така технологія дозволить очистити стічні води і отримати біогаз. Described by dairy effluent. Their proposed biological treatment in digesters and refining in aeration tanks. This technology will purify wastewater and obtain biogas.

Опис

Ключові слова

стічні води, молокозавод, біохімічне очищення, біогаз, waste water, milk, biochemical purification, biogas, кафедра екологічної безпеки та охорони праці, кафедра іноземних мов професійного спрямування, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Innovative wastewater dairy / O. Semenova, N. Bublienko, J. Smirnova, T. Tkachenko // The Second North and East European Congress on Food, 26–29.05.2013. – Kyiv : NUFT, 2013. – P. 132.