Вплив гідроселеніту натрію на процес пророщування зерна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вміст селену в організмі людини залежить від рівня його споживання. The content of selenium in the body depends on the level of consumption.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, гідроселеніт натрію, пророщування, солод, hidroselenit sodium, germination, malt

Бібліографічний опис

Вплив гідроселеніту натрію на процес пророщування зерна / М. М. Антонюк, Б. І. Хіврич, C. P. Тодосійчук, О. В. Стабнікова / Сучасні методи створення нових технологій та обладнання в харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів, 23 – 25 квітня 2002 р. – Київ : НУХТ, 2002. – Ч. 2. – С. 22.