Організаційно-економічні аспекти підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств є важливим напрямом розвитку підприємництва в Україні, адже з виходом на нові ринки дає можливість виробникам розширювати обсяги збуту виробленої продукції шляхом отримання нових споживачів та максимізувати прибутки. Foreign trade enterprises is an important area of business development in Ukraine, because with access to new markets enables producers to expand the volume of sales of products by obtaining new customers and maximize profits.

Опис

Ключові слова

зовнішньоекономічна діяльність, збут продукції, foreign trade, marketing of products

Бібліографічний опис

Чумікова, Т. І. Організаційно-економічні аспекти підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Т. І. Чумікова // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конф., 19-20 листопада 2014 р. : тези доп. - К.: НУХТ, 2015. – С. 320-322.