Основні проблеми впровадження Lean-виробництва на харчових підприємствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У матеріалі розглянуто, що в контексті сучасного розвитку існує 4 області проблем, з якими стикаються харчові підприємства при впровадженні принципів Lean-виробництва. В основі ефективного впровадження вказаної методології на підприємстві лежить філософія, яка передбачає глибоку і усесторонню культурну трансформацію, зокрема у мислені персоналу. Доведення цілей до кожного робітника активізує людей до виконання роботи і спонукання до відповідальності, а також створення цінності виробництва.
The article considers that in the context of modern development, there are 4 areas of problems faced by food enterprises when implementing the principles of Lean production. The effective implementation of this methodology at an enterprise is based on a philosophy that involves a deep and comprehensive cultural transformation, in particular in the mindset of the staff. Communicating goals to each employee activates people to perform their work and encourage them to take responsibility and create value.

Опис

Ключові слова

кафедра експертизи харчових продуктів, основні проблеми впровадження, Lean-виробництво харчової продукції, харчові підприємства, операційне вдосконалення, main implementation challenges, Lean food production, food enterprises, operational improvement

Бібліографічний опис

Анісімова, В. Основні проблеми впровадження Lean-виробництва на харчових підприємствах / В. Анісімова, Б. Пащенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 75