Пісочний напівфабрикат безглютеновий (Патент на винахід № 115505)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пісочний напівфабрикат, який відрізняється тим, що в рецептурному складі повністю замінений основний інгредієнт борошно пшеничне на борошно зародку кукурудзи. The semifinished semifinished product, which is characterized by the fact that the main ingredient of wheat flour has completely replaced the corn germ in the formulation.

Опис

Ключові слова

борошно зародку кукурудзи, целіакія, безглютеновий напівфабрикат, flour embryo of corn, celiac disease, gluten-free semifinished product, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Патент України на винахід № 115505, МПК A21D 13/066 (2017.01). Пісочний напівфабрикат безглютеновий / Білик Олена, Шаран Лариса; Дорошенко Віктор, Шаран Андрій, Бондар Наталія // заявник – Національний університет харчових технологій. – № a201608234; заяв. 26.07.16.; опубл. 10.11.2017; Бюл. № 21.

Зібрання