SWOT-аналіз як основа формування маркетингових стратегій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Описано застосування SWOT-аналізу для формування маркетингових стратегій. Акцентовано увагу на його завданнях та значенні для формування успішних маркетингових стратегій розвитку на довгострокову перспективу з визначенням наявних конкурентних переваг. Наведено алгоритм проведення SWOT-аналізу, зазначено його переваги та недоліки. The application of SWOT analysis for the formation of marketing strategies is described. Attention is focused on its tasks and importance for the formation of successful marketing strategies for long-term development with the determination of existing competitive advantages.

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, SWOT-аналіз, стратегія, стратегічне управління, маркетингові стратегії, SWOT analysis, strategy, strategic management, marketing strategies

Бібліографічний опис

Гарастовська, А. В. SWOT-аналіз як основа формування маркетингових стратприємсегій / А. В. Гарастовська, О. М. Пєтухова // Проблеми управління та економіки підтв у сучасних умовах : матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 12–14