Особливості виховної роботи студентів старших курсів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У виховній роботі викладачів випускових кафедр ВНЗ мають місце зустрічі з визначними діячами науки, освіти, культури, в яких зосереджені найкращі якості громадян України, акцентувати увагу студентів на положеннях літописів, міфів, сказань, дум, фольклорних та мистецьких джерел тощо. In the educational work of teachers graduating department universities there are meetings with prominent figures of science, education and culture, which concentrated the best qualities of the citizens of Ukraine, students focus on the provisions of chronicles, myths, legends, doom, folk and art sources and more.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, виховна робота, випускові кафедри, студенти, upbringing work, students, graduating department

Бібліографічний опис

Особливості виховної роботи студентів старших курсів / П. Л. Шиян, А. М. Куц, І. М. Бабич, М. В. Бондар, П. М. Бойко // Виховна робота у вищому навчальному закладі - невід’ємна складова підготовки висококваліфікованих фахівців: традиції та новаторство : матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції. - К. : НУХТ, 2013. - С. 90-91.