Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення ефективного використання основних засобів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

основні засоби, амортизація, знос, методи нарахування амортизації, облікова політика, рахунки бухгалтерського обліку, аналіз, аудит, промислове підприємство, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Литвин (Артюх), І. Р. Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення ефективного використання основних засобів : кваліфікаційна робота ... магістра : 071 Облік і оподаткування / Ірина Русланівна Литвин (Артюх) ; наук. керівник Леонід Миколайович Чернелевський. – Київ, 2021. – 260 с.