Using ontologies for structuration of educational researchers

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

One of the major stages of the scientific method is the report of results. That is why for results data storage and structuring were created the academic databases and scientometrics databases available. In this case, many scientific publications devoted to the principle of working scientometrics databases [1–7], and their number is growing. Thanks to them, such a concept as “metadata” of scientific articles in scientometrics began to be actively used [1–7]. Metadata is essential information such as titles, authors, abstracts, keywords, cited references, sources, and bibliography, and other data. Metadata does not substitute for the corresponding article, but they bring out valuable information to give an approximate idea about its content.Одним з основних етапів наукового методу є звіт про результати. Ось чому для результатів зберігання та структурування даних були створені доступні академічні бази даних та наукометричні бази даних. У цьому випадку багато наукових публікацій, присвячених принципу роботи баз даних наукометрії [1–7], і їх кількість зростає. Завдяки їм стало активно застосовуватися таке поняття, як «метадані» наукових статей в наукометрії [1–7]. Метадані - це така важлива інформація, як заголовки, автори, тези, ключові слова, цитовані посилання, джерела та бібліографія та інші дані. Метадані не замінюють відповідну статтю, але вони виводять цінну інформацію, щоб дати приблизне уявлення про її зміст.

Опис

Ключові слова

онтологія, ontology, КІТ Поліедр, CIT Polyhedron, освітні дослідження, educational research, метадані, metadata, наукові статті, scientific articles

Бібліографічний опис

Using ontologies for structuration of educational researchers / R. Tarasenko, Y. Shapovalov, V. Shapovalov, S. Usenko // Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : збірник матеріалів Другого Всеукраїнського відкритого науково-практичного онлайн-форуму, 25–26 листопада 2020 р. – Київ : Мала академія наук України, 2020. – C. 118–121.