Дослідження впливу механічних елементів обладнання на параметри пивних заторів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пивні затори — полідисперсна система, де відбувається переведення нерозчинних сполук в розчині під дією ферментів. До нерозчинних відносять крохмаль, частки високомолекулярних сполук, які після фільтрування можуть залишатися у дробині, тому їх необхідно перевести в розчинні, тобто в екстракт. Beer congestion - polydisperse system, where the transfer of insoluble compounds in solution under the action of enzymes. To include insoluble starch particles macromolecular compounds that may remain after filtering in grains, so they must be translated into soluble, ie extract.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, ферменти, дробина, екстракт, сусло, затор, mash, enzymes, grains, ekstrakt, wort

Бібліографічний опис

Верба, Л. В. Дослідження впливу механічних елементів обладнання на параметри пивних заторів / Л. В. Верба, З. М. Романова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 70-та наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 20-21 квітня 2004 р. – Київ : НУХТ, 2004. – Ч. ІІ. – С. 17.