Показник активності води для прогнозування поведінки помадних цукерок на основі різного вуглеводного складу під час їх зберігання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У тезі показані результати досліджень, присвячених визначення впливу показника активності води на поведінку помадних цукерок на основі різного вуглеводного складу при зберіганні. Проаналізовано переваги використання таких цукрів як глюкоза, лактоза, тагатоза, фруктоза та харчове волокно полідекстрозу на сповільнення процесу десорбції неглазурованих помадних цукерок.The thesis shows the results of research on the determination of water activity on the behavior of fondant candies based on different carbohydrate composition during storage. The advantages of using sugars such as glucose, lactose, tagatose, fructose and dietary fiber polydextrose to slow down the desorption of unglazed fondant sweets are analyzed.

Опис

Ключові слова

активність води, десорбція, помадні цукерки, вільна та зв’язана волога, рівноважний стан вологи, water activity, desorption, fondant sweets, free and bound moisture, equilibrium state of moisture, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Онофрійчук, О. С. Показник активності води для прогнозування поведінки помадних цукерок на основі різного вуглеводного складу під час їх зберігання / О. С. Онофрійчук, А. В. Куркчі, О. О. Кохан // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – C. 129.