Визначення раціональних режимів роботи хлібопекарських печей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведені досліджування роботи печей з рециркуляцією продуктів згоряння. Установлена залежність температури відпрацьованих газів від продуктивності печі. Величина витрати палива на холостий хід і коефіцієнт холостого ходу печі можуть бути використані в економічних розрахунках, пов'язаних із плануванням роботи печей і підтримки їх у гарячому резерві. Conducted investigation of the oven with recirculation of combustion products. The dependence of temperature exhaust gas from the furnace productivity. The value of fuel at idle and idle factor ovens can be used in economic calculations related to the planning of furnaces and support them in hot standby.

Опис

Ключові слова

продуктивність, тепловий потік, хлібопекарська піч, відпрацьовані гази, тепловий баланс, ентальпія, performance, heat flux, baking oven, exhaust gases, heat balance, enthalpy, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Визначення раціональних режимів роботи хлібопекарських печей / В. П. Дідик, О. В. Ковальов, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Научный взгляд в будущее. – Одесса : Куприенко С. В., 2016. – Вип. 2, Т. 2. – С. 50–52.

Зібрання