Маркетинговий інструментарій забезпечення розвитку підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, розвиток підприємства, стратегії зростання, інтенсивне зростання, інтеграційне зростання, диверсифікаційне зростання, маркетингові інструменти, матриця І. Ансоффа, матриця Мак-Кінсі

Бібліографічний опис

Сухарева, Я. В. Маркетинговий інструментарій забезпечення розвитку підприємства : дипломна робота ... бакалавра : 075 Маркетинг / Яна Вячеславівна Сухарева ; наук. керівник Ольга Феодосіївна Крайнюченко. – Київ, 2022. – 84 с.