Модернізація процесу протруювання насіння

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В тезах висвітлена проблема того, що метод хімічного знезараження не завжди забезпечує необхідну ефективність дезінфекції зерна. За допомогою комплексного впливу на насіння – знезараження озоном та дії опромінення швидко утворюється тверда плівка робочого препарату на поверхні, вона більш стійка до стирання та утримує більшу кількість пестицидів на насінині, таким чином підвищується загальна ефективність обробки і підвищується врожайність культури завдяки додатковому знезараженню озоном. The thesis highlights the problem that the chemical method of disinfection does not always provide the required efficiency of grain disinfection. With the help of a complex effect on the seeds - ozone disinfection and irradiation, a strong film of the working preparation is quickly formed on the surface, it is more resistant to abrasion and retains more pesticides on the seeds, which allows to increase the overall efficiency of treatment and increase crop yields due to additional ozone disinfection.

Опис

Ключові слова

протруювач, насіння, стимуляція, disinfectant, seeds, stimulation

Бібліографічний опис

Вечера, О. М. Модернізація процесу протруювання насіння / О. М. Вечера, В. В. Куянов // Сучасні проблеми землеробської механіки : збірник тез доповідей XХІV Міжнародної наукової конференції, 17–19 жовтня 2023 р., м. Київ. – Київ : НКБіП України, 2023. – С. 142-144