Сосиски «Унікальні» (Патент на винахід № 101999)

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено сосиски, що містять яловичину першого сорту, свинину жиловану жирну, сіль кухонну, цукор-пісок, нітрит натрію, воду, які відрізняються тим, що додатково містять яблучний пектин високометоксильований, м'ясо куряче односортне, суху молочну сироватку, харчову добавку «Камецель 4000», спецію «Дитяча» і спецію «Яловича». Developedsausages, which containbeefof first grade, porkfattrimmed, salt,sugar,sodium nitrite, water,which differ infurther comprising an apple pectin hightethoxylated, meatof chickensone variety, dry whey, food additive spice «Kametsel 4000», spice«Baby» and spice «Beef».

Опис

Ключові слова

сосиски, пектин, м'ясо, яловичина, сироватка, sausages, pectin, meat, beef, whey, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 101999, МПК А23L 1/317. Сосиски «Унікальні» / Крижова Ю. П., Ребець Р. Б. ; патентовласник НУХТ – а 201107850; заявл. 22.06.2011; опубл. 27.05.2013, Бюл. № 10.

Зібрання