Стратегічні напрями формування індивідуального іміджу у ритейл-бізнесі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються стратегічні альтернативи формування індивідуального іміджу ритейлера, зокрема на прикладах ритейлерів, що діють на українському ринку. Strategic alternatives to forming an individual image of a retailer are considered, in particular on examples of retailers operating in the Ukrainian market.

Опис

Ключові слова

ритейл-бізнес, ритейл-сервіс, індивідуальний імідж ритейлера, retail business, retail service, individual image of the retailer, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Ткачук, С. В. Стратегічні напрями формування індивідуального іміджу у ритейл-бізнесі / С. В. Ткачук // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 51–52.