Спосіб виробництва хлібобулочних виробів (Патент на корисну модель № 104084)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва хлібобулочних виробів передбачає заварювання кукурудзяного борошна та внесення концентрованої молочнокислої закваски. В основу корисної моделі поставлена задача покращення якості пшенично-кукурудзяних хлібобулочних виробів. Bakery production method involves brewing corn flour and the introduction of concentrated lactic leaven. The basis of the utility model the task of improving the quality of wheat and corn bread.

Опис

Ключові слова

борошняна суміш, пшеничне борошно, кукурудзяне борошно, концентрована молочнокисла закваска, заварка, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, flour mixture, wheat flour, corn flour, concentrated lactic leaven, brewing

Бібліографічний опис

Патент 104085 UA, МПК A21D 8/02 (2006.01) Спосіб виробництва хлібобулочних виробів / Дробот В. І., Писарець О. П. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201506861 ; заявл. 10.07.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1, 2016 р.

Зібрання