Твердофазне спектрофотометричне визначення важких металів у м‘ясних та молочних продуктах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонована схема твердофазного спектрофотометричного визначення іонів Cu (II), Zn (II), Pb (II), Cd (II), Hg (II), Fe (III) з використанням азо- і сульфофталеїнових барвників, іммобілізованих на аніонообміннику АВ-17-8 у мясних та молочних продуктах. The Offered scheme interface spectrophotometric of the determination ion Cu (II), Pb (II), Zn (II), Cd (II), Hg (II), Fe (III) in the meat and milk products with use immobilized on anionite AB-17-8 dye staffs. The Used methodses of the determination ion metal are characterized by satisfactory correctness and repeatability result; high sensitivity and selection; on velocity they exceed known similar and standard methodses at condition of the use the ultrasound for preparing the tests and speedups of the determination of the balance in differentphase systems. The Scheme is characterized by simplicity of the experiment, ecological safety does not require complex high-priced equipment, for servicing which necessary high skilled personnel and stationary laboratory.

Опис

Ключові слова

твердофазна спектрофотометрія, іммобілізовані на іонообміннику барвники, харчові продукти, фотометричний аналіз, interface spectrophotometric, immobilized on the surface of ionite of the dye staffs, foodstuffs, photometric analysis, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Костенко, Є. Є. Твердофазне спектрофотометричне визначення важких металів у м‘ясних та молочних продуктах / Є. Є. Костенко, М. Г. Христіансен, О. М. Бутенко // Інноваційні технології, проблеми якості і безпеки сировини та готової продукції у мясній та молочній промисловості : Міжнародна науково-технічна конференція : тези доповідей, 27-28 листопада 2007. – К. - С. 139-141.