Сардельки ’’Кролячі’’ (Патент на корисну модель № 86339)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Задачею корисної моделі є створення рецептури сардельок на основі м'яса кролів. The aim is to create a useful model formulation sausages from meat rabbits.

Опис

Ключові слова

м’ясо кроля, біомаса грибів глива, сардельки, rabbit, mushroom oyster biomass, sausage, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 86339 UA, МПК А23L 1/00 (2006.01) Сардельки ’’Кролячі’’ / Пешук Л. В., Аветян Е. Г. ; власник Національний університет харчових технологій. — № u 201308415 ; заявл. 04.07.2013 ; опубл. 25.12.2013, Бюл. № 24, 2013 р.

Зібрання