Біоніка як еволюційний прорив архітектури та дизайну в готельних підприємствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Біоніка набуває все більшого масштабу та популярності ще з давніх часів. Поєднання в собі синтезу природи і сучасних технологій призводить до еволюції в архітектурі. Митці реалізовують свої творчі ідеї спостерігаючи на досконалість природних явищ. Завдяки цьому створюються біонічні готелі, які призводять до прогресивного майбутнього. Вражають гостей своєю неповторністю та приваблюють все більше туристів, що сприяє збільшенню прибутку в готельних підприємствах.Bionics has been gaining more and more scale and popularity since ancient times. The combination of the synthesis of nature and modern technology leads to evolution in architecture. Artists realize their creative ideas by observing the perfection of natural phenomena. This creates bionic hotels that lead to a progressive future. They impress guests with their uniqueness and attract more and more tourists, which helps to increase profits in hotel businesses.

Опис

Ключові слова

біоніка, біонічна архітектура, дизайн, готельні підприємства, Bionics, bionic architecture, design, hotel enterprises, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Кобелянська, Є. Біоніка як еволюційний прорив архітектури та дизайну в готельних підприємствах / Є. Кобелянська, О. Бортнічук, А. Ковтун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 270.