Філософії їжі і національна ідентичність

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Філософія їжі є складовою частиною гуманітарного знання, яке всебічно виражає національну ідентичність народу. Харчування є тим фактором, який проявляє національні цінності, звичаї, виокремлює його неповторну ментальність. Philosophy of food is an integral part of the нumanities, which comprehensively expresses the national identity of the people. Nutrition is the factor that shows the national values, customs, highlights his unique mentality.

Опис

Ключові слова

національна ідентичність народу, national identity of the people, національна ментальність, national mentality, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Медвідь, І. Філософії їжі і національна ідентичність / І. Медвідь, М. Кітов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 4. – С. 85.