Використання порошку виноградних кісточок у виробництві хліба

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі досліджено можливість використання порошку виноградних кісточок для приготування хліба із пшеничного борошна. Встановлено, що внесення порошку дещо знижує інтенсивність бродіння тіста. Дослідження показали, що раціональна кількість порошку виноградних кісточок складає 10 % до маси борошна, оскільки таке дозування забезпечує відповідні показники якості хліба та сприяє покращенню харчової цінності виробів. The possibility of using a grape seed powder for making bread from wheat flour has been studied. It is established that the application of the powder somewhat reduces the intensity of fermentation of the dough. Studies have shown that a rational amount of grape seed powder is 10% to the weight of flour, since such a dosage provides the appropriate bread quality indicators and contributes to the improvement of the nutritional value of the products.

Опис

Ключові слова

виноград, порошок, харчові волокна, пористість, білок, хліб, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, grapes, powder, food fiber, porosity, protein, bread

Бібліографічний опис

Байсарович, О. М. Використання порошку виноградних кісточок у виробництві хліба / О. М. Байсарович, Н. О. Фалендиш // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017 р. – Ч. 1. - С. 128.