Синтез оптимального управління для лінійних стохастичних систем з експоненційним інтегрально - квадратичним критерієм

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі розглядається задача синтезу оптимального управління системами, які описуються стохастичними диференціальними рівняннями з модифікованим інтегрально-квадратичним критерієм якості. We consider the problem of synthesis of optimal control systems described by stochastic differential equations with modified integral quadratic quality criterion.

Опис

Ключові слова

лінійні стохастичні системи і, інтегральний - квадратичний критерій, оптимальне управління, linear stochastic systems, integral - quadratic criterion, optimal control

Бібліографічний опис

Грабінський, М. Синтез оптимального управління для лінійних стохастичних систем з експоненційним інтегрально - квадратичним критерієм / Мирослав Грабінський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 424-426.