Спосіб консервації харчового продукту та пристрій для його здійснення (Патент на винахід № 38654)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Патент на винахід. Запропонований спосіб консервації та пристрій для його здійснення забезпечують збереження поживних речовин (білків, вуглеводів та вітамінів) практично на рівні значень необробленого продукту із зменшенням енерговитрат на один порядок. Patent for invention. The proposed method of conservation and device for its implementation provides the preservation of nutrients (proteins, carbohydrates and vitamins) almost equal values of raw product with reduced energy consumption by one order.

Опис

Ключові слова

консервація, conservation, фумарова кислота, fumaric acid, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Патент 38654 UA, МПК 7 А 23 K 1/00 Спосіб консервації харчового продукту та пристрій для його здійснення / Скрипник Ю. О., Шаповаленко О. І., Янюк Т. І., Яненко О. П. ; Заявник і патентовласник - Національний університет харчових технологій. — № 2000084796 ; заявл. 11.08.00 ; опубл. 15.03.04, Бюл. № 3, 2004 р.

Зібрання