Управління транспортними операціями підприємства при здійсненні ЗЕД

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Формування ринкової економіки України та зростання обсягів її зовнішньоекономічної діяльності вимагають обґрунтування стратегічних завдань розвитку підприємств та підвищення ефективності функціонування системи транспортного обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Formation of market economy in Ukraine and growth of foreign trade activities require justification strategic objectives of enterprises and improve the efficiency of the system of transport services International Business.

Опис

Ключові слова

транспортні операції, підприємство, зовнішньоекономічна діяльність, transport operations, enterprise, foreign economic activity, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Кириченко, С. Управління транспортними операціями підприємства при здійсненні ЗЕД / С. Кириченко, О. Шереметинська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 250-251.