Спосіб виробництва альбумінної маси із підсирної сироватки (Патент на корисну модель № 83993)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва альбумінної маси, яка передбачає приймання молочної сироватки, охолодження, резервування, підігрів, внесення кислої сироватки, теплову обробку суміші, охолодження, самопресування згустку, фасування, зберігання, причому перед тепловою обробкою в молочну сироватку вноситься харчова добавка "Колаген pro 4402", в кількості 0,40…0,49 % до маси сировини, причому попередньо добавку розчиняють у частині сироватки при співвідношенні добавка:сироватка 1:12-1:13, перемішують і підігрівають до температури (60…65)°С. Method of manufacturing albuminnoyi mass, which implies acceptance whey, cooling, redundancy, heating, making sour whey, cooked mixture cool samopresuvannya bunch, packaging, storage, and before heat treatment in whey brought food additive "Collagen pro 4402" in an amount of 0.40...0.49% by weight of raw and pre-additive dissolved in serum at a ratio of additive:serum 1:12-1:13, mixed and heated to a temperature (60 ... 65) ° C.

Опис

Ключові слова

альбумінна маса, albuminna weight, харчова добавка, food additive, "Колаген pro 4402", "Collagen pro 4402", молочна сироватка, whey, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Пат. № 83993 Україна; МПК А 23 С 21/00. Спосіб виробництва альбумінної маси із підсирної сироватки / Грек О. В., Тимчук А. В., Хижняк Н. О., Кушнір Т. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2013 03617 ; заявл. 22.03.2013 ; опубл. 10.10.2013, Бюл. № 19.

Зібрання