Дослідження процесу вилуговування цукрів із солодкої дробини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1997

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблена модель кінетики вилуговування цукрів із дробини A model of the kinetics of leaching of sugars from the grains

Опис

Ключові слова

тверда і рідинна фаза, вилуговування цукрів, solid and liquid phase, leaching of sugars, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Прохоров, О. М. Дослідження процесу вилуговування цукрів із солодкої дробини / О. М. Прохоров // Розроблення та впровадження прогресивних ресурсоощадних технологій та обладнання в харчову та переробну промисловість: тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф., 21-24 жовт. 1997. — К.: УДУХТ, 1997. – С. 29.