Спосіб виробництва дієтичного пшеничного хліба (патент на корисну модель № 80601)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Патент на корисну модель. Спосіб виробництва дієтичного пшеничного хліба. Патент на полезную модель. Useful model patent. The production method of dietary wheat bread.

Опис

Ключові слова

дієтичний пшеничний хліб, dietary wheat bread, рідкий напівфабрикат, liquid semi-finished product, сухий молочний продукт "Космол", dry milk product "Kosmol", кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 80601 UA, МПК A21D 8/00 (2013.01). Спосіб виробництва дієтичного пшеничного хліба / Доценко В. Ф., Іщенко Т. І., Шидловська О. Б., Івахно О. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201212524 ; заяв. 02.11.2012 ; опубл. 10.06.2013, Бюл. № 11. – 8 с.

Зібрання